„Dvije sjednice Gradskog vijeća Otočca“: Zapelo na proračunu

Izvor: Nacionalno

Moglo se i očekivati da gradski vijećnici grada Otočca koalicije HDZ, HSP, HSLS, koji u Gradskom vijeću Otočca imaju većinu, neće prihvatiti prijedlog proračuna Grada Otočca za 2018. Godinu, i to iz razloga, kako je istaknula Vlatka Ružić (HDZ), što proračun nije socijalan i razvojan.

Nakon aktualnog sata najviše polemika i rasprava posvećeno je prijedlogu od strane predsjednika GV Branislava Šutića da se „ugasi“ rad Centa za pomoć u kući.

Šutić je to obrazložio na način da dobiva brojne prigovore, te da je stava da Centar za pomoć u kući treba kao takav prestati s radom i da se njegovo djelovanje nastavi preko Crvenog križa Gradskog društva Otočac koje je i prije vodilo tu djelatnost i da na taj način neće više biti dva direktora i dva ravnatelja ….

Vijećnik Josip Grčević kazao je da takav prijedlog nije korektan, jer se s tim gasi i pet radnih mjesta dok je gradonačelnik Stjepan Kostelac kazao da za takvu odluku treba napraviti analizu, predočiti materijale i tek onda o takvoj mogućnosti razgovarati. Dodao je da se financiranje rada Centra odvijalo u najvećem iznosu preko Ministarstva socijalne skrbi a tek djelom preko Grada Otočca.

„Osobno vam garantiram da neće doći do gašenja radnih mjesta, naprotiv, zaposlit će se veći broj djelatnika nego ih je sada, no više se ne mogu tolerirati propusti, jer takva ustanova mora biti trasparentna i iznimno socijalno osjetljiva, što za sada nije slučaj“ – kazao je Šutić.

I pročelnica za društvene djelatnosti Anka Atalić reagirala je upozorenjem da se promisli o mogućnosti gašenja Centra za pomoć u kući jer za to, kako je kazala, postoji procedura.

Većinom glasova odlučeno je da sa radom prestaje Centar za pomoć u kući s tim da će predsjednik GV Otočca Branislav Šutić izvijestiti Ministarstvo socijalne skrbi o gašenju istog na današnji dan elektroničkom poštom.

Vijećnici HDZ, HSP, HSLS, odbili su rebalans proračuna za 2017. Godinu zbog odstupanja od plana u udjelu od 7 % u stavkama građenje cesta i odvjetničke usluge odbačen je i prijedlog izmjena i dopuna programa javnih potreba u kulturi.

Rasprava o proračunu grada Otočca za 2018. Godinu bila je posebno zanimljiva jer su vijećnici HDZ-a, HSP-a i HSLS-a iskazali neslaganje sa obrazloženjem proračuna.

Treba izdvojiti da su predviđeni proračunski iznosi u ukupnom iznosu konsolidiranog proračuna od 58 milijuna kn, i bez vlastitih prihoda i primitaka u iznosu od 45,5 milijuna kn.

Predsjednik GV Otočca Branislav Šutić zbog neslaganja sa predloženim prijedlogom proračuna predložio je da se sjednica prekine i nastavi sutra u 15,00 kako bi se dala mogućnost usaglašavanja amandmana, što je i većinom glasova prihvaćeno.