Đurđa Adlešić umjesto Dijane Pleštine imenovana na čelo HCR-a

Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice u četvrtak donijela odluku o razrješenju ne samo dosadašnje predsjednice Upravnog vijeća HCR-a, već i članova Upravnog vijeća Nevena Budaka, Gorana Granića, Gordane Kovačević, Davora Brukete, Ines Krajčak, Jasne Ognjanovac i Viktora Koprivnjaka.

Dijana Pleština više nije predsjednica Upravnog vijeća Hrvatskog centra za razminiranje (HCR).

Na zatvorenoj sjednici Vlade imenovano je novo Upravno vijeće. Predsjednica Upravnog vijeća HCR-a postala je Đurđa Adlešič, a članovi Damir Trut, Jasna Ognjanovac, Frane Tomičić, Krešimir Ivančić, Robert Markt, Domagoj Plemenčić, Mate Granić i Marinko Krešić.