Dumbović i Konjevod o cestama na području Grada Petrinje

Radni sastanak o brojnim situacijama na cestama s kojima se srećemo na području grada Petrinje održali su Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, sa suradnicima i predstavnicima tvrtke Hrvatske ceste d.o.o. na čelu s Nikšom Konjovodom, članom Uprave.

Teme su bile održavanje, projektiranje i građenje državnih cesta na području grada Petrinje. U sklopu čega je gradonačelnik predložio nekoliko bitnih aktivnosti s ciljem rješavanja istih, te uvrštavanja u planove Hrvatskih cesta za 2018. godinu, kao što su: autobusna stajališta, klizišta, sigurnost u prometu i rekonstrukcija državne ceste D37 i D30.

Konjovod je upoznao gradonačelnika i suradnike s dosad poduzetim mjerama te rekao kako su Hrvatske ceste raspisale javni natječaj za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije državne ceste D37 i D30 u ukupnoj dužini od cca 8,5 km koja će sadržavati i pješačko biciklističke staze i autobusna ugibališta. Do kraja sljedeće godine planira se ishoditi građevinska dozvola, a u 2019. godini započet će se radovi na rekonstrukciji. Uz navedeno gradonačelnik Dumbović predložio je stavljanje u planove Hrvatskih cesta daljnju rekonstrukciju državne ceste D30 u dijelu koji se odnosi na dionicu Petrinja – Hrvatska Kostajnica, što je nastavak na već rekonstruirani dio Ulice S. Radića.

Predstavnici Hrvatskih cesta obavijestili su gradonačelnika i suradnike kako će radovi na sanaciji klizišta na državnoj cesti D37 u naselju Novo Selište započeti će u roku 30 dana, a radovi na sanaciji klizišta na državnoj cesti D30 u naselju Bjelnik također su ugovoreni i započet će ovisno o vremenskim uvjetima. Prihvaćen je, također, prijedlog gradonačelnika da se Hrvatskim cestama dostavi projektna dokumentacija, koju je ishodio Grad Petrinja, za izgradnju šest autobusnih stajališta u naselju Brest Pokupski i Mala Gorica (državna cesta D30), a kako bi ih HC mogle staviti u svoje planove gradnje za sljedeću godinu.

Ovom prigodom razgovaralo se i o radovima u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracija Petrinja“, odnosno rečeno je, kako u dijelu gdje su započeti radovi na državnim cestama, isti moraju biti sanirani do početka zimske službe u suprotnom održavanje u zimskim uvjetima bit će predano izvođačima i/ili investitoru radova.