Dubrovnik: Kupali se u fekalijama na plažama kraj hotela

Zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne preporučuje se kupanje na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj, upozorila je javnost Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za komunalne poslove i zaštitu okoliša, sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje.

Naime, prema obavijesti Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, od 10. srpnja 2018. godine, tijekom petog ispitivanja kakvoće mora prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije u 2018. godini, utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj, uzorkovanog 09. srpnja, prelaze granične vrijednosti za mikrobiološki parametar Escherichia coli.

“Sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje čl. 23. i 24., uzorkovanje mora će se ponavljati do prestanka onečišćenja. O onečišćenju je obaviještena Inspekcija zaštite okoliša i ostale nadležne inspekcije.

S obzirom da uzorci mora na plažama Hotela Rixos Libertas u Dubrovniku i Hotela Plat u Župi dubrovačkoj, zbog onečišćenja fekalnog porijekla ne udovoljavaju uvjetima uredbe, ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti”, navodi se u priopćenju. (Dnevno.hr)