DSS protiv diskriminacije zamjenika gradonačelnika iz redova manjina

Demokratski Savez Srba (DSS) pozvao je u četvrtak Vladu da izmjeni, prema njihovim tvrdnjama diskriminirajuće odredbe predloženog zakona o lokalnoj samoupravi ili će u suprotnom pozvati zastupnike nacionalnih manjina da te izmjene ne podrže u Saboru.

Zakonsko rješenje prema kojem zamjenik gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina ne može zamjenjivati gradonačelnika u slučaju njegove duže odsutnosti je neprihvatljivo i predstavlja ozakonjenje diskriminacije, priopćili su iz DSS-a, a priopćenje je potpisao stranački predsjednik Srđan Milaković koji je ujedno i zamjenik vukovarskog gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina.

Zaključili su kako to u praksi znači da se od dvoje na izborima izabranih gradonačelnika jedan nalazi u podređenom položaju samo zato što je izabran kao pripadnik nacionalne manjine.

Upozoravaju da će nakon idućih izbora, usvoji li se predloženo rješenje biti česta situacija u kojoj će gradsko vijeće imenovati privremenog zamjenika iz svog sastava jer zamjenik iz redova nacionalnih manjina neće moći mijenjati gradonačelnika kada se za to ispune uvjeti.

Poručuju da se takvim zakonom šalje loša poruka, a koliko je ovo to rješenje loše i diskriminirajuće najbolje govori činjenica da ga brane Hrvatski suverenisti i njihov zastupnik Marijan Pavliček, koji je poznat kao pobornik ograničavanja manjinskih prava, a nikako kao njihov proklamator.

Prijedlogom se, smatraju, dovodi u pitanje koncept pozitivne diskriminacije koji je primaran kod uređenja prava nacionalnih manjina.

Umjesto da se promjenama zakona ojača položaj zamjenika gradonačelnika iz reda nacionalnih manjina na djelu je, tvrde u DSS-u, suprotan proces u kojem se “ostavlja zamjenika gradonačelnika na milost i nemilost raznih autokrata koji su često na poziciju gradonačelnika došli s idejama o ograničenju prava nacionalnih manjina”.

Suprotno principu pozitivne diskriminacije smatraju i način određivanja broja vijećnika iz reda nacionalnih manjina jer zakonsko rješenje predviđa zaokruživanje na cijeli broj bez decimalnog ostatka što u mnogim slučajevima znači vijećnik manje za pripadnike nacionalnih manjina.

Dan ranije, zastupnik Furio Radin izjavio je da je Klub nacionalnih manjina koji je dio saborske većine iznenađen zakonskim rješenjem po kojem zamjenik gradonačelnika, biran iz redova manjina, ne bi mijenjao gradonačelnika u slučaju njegove duže odsutnosti.

Ne mogu postojati dvije funkcije koje se razliku po sadržaju, to je kao da ja, koji dolazim iz nacionalne manjine, vrijedim manje od, primjerice, kolege Bulja, koji dolazi iz većine, rekao je Radin u saborskoj raspravi o izmjenama triju zakona: o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, o lokalnim izborima i o Gradu Zagrebu.