Državni tajnik Tugomir Majdak otvorio 15. Natjecanje u oranju Sisačko-moslavačke županije u Sunji

Izvor: Nacionalno/K.Geneja Banfić

U Sunji je u subotu održano 15. Natjecanje u oranju Sisačko-moslavačke županije.

Između 7 orača koji su orali u dvije kategorije, ravnjacima i premetnjacima, najmlađi natjecatelj je bio Adalbert Malović sa 20 godina, a najstariji Stjepan Petričević sa čak 79 godina.

Herojska Općina Sunja ima ukupno 516 OPG-ova koji koriste oko 3.000 ha poljoprivrednog zemljišta.

Sisačko-moslavačka županija podnijela je zahtjev za domaćina Državnog natjecanja u oranju za 2019. godinu.

Natjecanju je uz predstavnike lokalne vlasti i predstavnike Hrvatske poljoprivredno šumarske savjetodavne službe SMŽ nazočio i državni tajnik Ministrastva poljoprivrede Tugomir Majdak koji je natjecanje službeno i otvorio.

Državni tajnik Tugomir Majdak

“Cilj ove manifestacije je da poljoprivrednici pokažu kako uzorno oru svoje poljoprivredne površine a ujedno kako osiguravaju sebi i svojim obiteljima siguran i stabilan prihod. Kako kroz edukaciju poljoprivrednika, prije svega obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mladih poljoprivrednika poboljšamo obradu tla, samu proizvodnju u ovoj županiji koja je jedna od većih županija koja ima velike resurse za poljoprivrednu proizvodnju i da se krene u veće iskorišenje tih poljoprivrenih površina.

Kroz novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, koji omogućava veću mogućnost mladim poljoprivrednicima, OPG-ima da dođu do državnog poljoprivrednog zemljišta, da povećaju proizvodnju na poljoprivrednim površinama i da krenu u radno intezivne kulture proizvodnje, prije svega povrtlarskih i voćarskih kultura koje zahtijevaju malo veću stručnost ali s druge strane imaju i veći prihod, a kako nebi ova županija ostala samo na ratarskim površinama i kako bi omogućila veći prihod poljoprivrednih gospodarstava.” – kazao je državni tajnik Tugomir Majdak.

Dodao je da ne sumnja da je to cilj županije, predstavnika jedinica lokalne samouprave a i Ministarstva poljoprivrede da se u svim hrvatskim županijama podigne razina poljoprivredne proizvodnje odnosno proizvoditi kvalitetne hrvatske proizvode.

“Ova ruralna manifestacija, županijsko natjecanje pa i državno natjecanje u oranju je pravi primjer kako mladi poljoprivrednici, poljoprivredna gospodarstva mogu kvalitetno obrađivati poljoprivredno tlo i mogu kvalitetno proizvoditi”- kazao je Tugomir Majdak.

Tekst/Foto: Kamila Geneja Banfić