Državni inspektorat apelira na pažnju potrošača prilikom online kupovine

Državni inspektorat pozvao je u ponedjeljak potrošače da se prije online kupovine upoznaju sa svojim pravima i obvezama pri sklapanju ugovora na daljinu putem interneta, poručivši da zbog velikog rasta online trgovine inspektori pojačano provode ciljane nadzore oko sklapanja takvih ugovora.

“Zbog iznimno velikog rasta online trgovine tržišni inspektori Državnog inspektorata pojačano provode ciljane inspekcijske nadzore u pogledu zaštite potrošačkih prava pri sklapanju ugovora na daljinu putem interneta te u vezi s time nepoštene poslovne prakse trgovaca u odnosu prema potrošačima”, navode iz Državnog inspektorata RH (DIRH).

Dodajući da te nadzore obavljaju po službenoj dužnosti, ali i temeljem predstavki (prijava) kojih je u posljednjih nekoliko mjeseci znatno više nego prije, iz DIRH-a podsjećaju odredbe Zakona o zaštiti potrošača, po kojima je trgovac obvezan prije samog sklapanja ugovora pružiti informacije o glavnim obilježjima robe ili usluge.

Dužan je dati i podatke o svome nazivu i sjedištu, adresi elektroničke pošte, maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, uvjetima plaćanja i isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge, uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora te obvezi potrošača da snosi troškove vraćanja robe trgovcu u slučaju da iskoristi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Potrošači, pak, u slučaju kupnje putem interneta imaju pravo, ne navodeći razloge, raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana od dana kada je roba predana u posjed potrošača.

O tome potrošači prije isteka toga navedenog roka moraju trgovca obavijestiti o svojoj odluci i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji osigurava trgovac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražavaju svoju volju, kažu iz DIRH-a.

Iznose pritom i podatke da su samo tijekom studenoga inspektori proveli 67 inspekcijskih nadzora, u kojima je utvrđeno ukupno 18 povreda odredbi Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o elektroničkoj trgovini, a konkretnije, trgovac nije na jasan i razumljiv način obavijestio potrošača o svim podacima niti dostavio potrošačima potvrdu o sklopljenom ugovoru na trajnom mediju, nego je naveo zavaravajuće informacije o glavnim obilježjima proizvoda u odnosu na zemljopisno i tržišno podrijetlo.

Protiv takvih počinitelja su poduzete zakonom propisane upravne i/ili prekršajne mjere.

Iz DIRH-a napominju i da su inspektori u studenom provodili i ciljane inspekcijske nadzore posebnih oblika prodaje pod naziva “Black Friday”/”Crni Petak”, odnosno proveli su ukupno 108 nadzora u kojima su utvrdili 18 povreda odredbi zakona, poput onih da trgovac nije istaknuo cijenu u redovnoj prodaji i cijenu tijekom trajanja posebnog oblika prodaje, ili je zavaravao potrošače oko cijena.