Državna revizija otkrila gdje ima najviše nepravilnosti

Državni ured za reviziju dostavio je Hrvatskom saboru izvješće o radu za 2017. te 139 pojedinačnih izvješća u kojima se, među ostalim, ističe kako se kod korisnika državnog proračuna i lokalnih jedinica, najčešće nepravilnosti odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje, izvršenje rashoda i javnu nabavu.

Za 12 korisnika državnog proračuna, izražena su dva bezuvjetna i deset uvjetnih mišljenja, a za 50 lokalnih jedinica, izraženo jedanaest bezuvjetnih i 39 uvjetnih mišljenja. Za 35 političkih stranaka, izražena su 22 bezuvjetna, 12 uvjetnih i jedno nepovoljno mišljenje (Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske).

U konkretnom slučaju nije donesen godišnji program rada te se ne može potvrditi da su sredstva korištena za ostvarenje ciljeva stranke. Nije obavljen popis imovine i obveza, za primljene pozajmice nisu zaključeni ugovori te su utvrđene nepravilnosti u računovodstvenom poslovanju (neevidentiranje potraživanja, umjesto manjka evidentiran je višak).

Uz naloge za službena putovanja, na temelju kojih su izvršeni rashodi u iznosu 45.460 kn, nema izvješća o obavljenom putu, navodi se u priopćenju iz Ureda državne revizije.

Za svih osam nezavisnih zastupnika izražena su bezuvjetna mišljenja, dok su za tri člana predstavničkog tijela, izražena dva bezuvjetna i jedno uvjetno mišljenje.

Kod političkih stranaka, najčešće nepravilnosti se odnose na planiranje i računovodstveno poslovanje.

Državni ured za reviziju dostavit će Državnom odvjetništvu RH obavijesti o povredama odredbi Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i to za svaku političku stranku, nezavisnog zastupnika i člana predstavničkog tijela kod kojih je utvrđeno da nisu postupali po zakonu. Za druge subjekte revizije, izraženo je jedno bezuvjetno i jedno uvjetno mišljenje, napominje se u priopćenju.

Za sve utvrđene nepravilnosti i propuste Ured za reviziju dao je naloge i preporuke čija bi provedba pridonijela povećanju usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima te učinkovitosti korištenja javnih sredstava.

U reviziji učinkovitosti gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, kojom su obuhvaćeni Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za poljoprivredno zemljište te šest županija: Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Varaždinska i Virovitičko-podravska, dana je ocjena da je gospodarenje poljoprivrednim zemljištem djelomično učinkovito.

Kad je riječ o reviziji učinkovitosti upravljanja pomorskim dobrom, kojom su obuhvaćeni Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te sedam županija: Dubrovačko-neretvanska, Istarska, Ličko-senjska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska, dana je ocjena da je upravljanje pomorskim dobrom u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te na području Istarske i Splitsko-dalmatinske županije djelomično učinkovito.

Na području Dubrovačko-neretvanske, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Šibensko-kninske i Zadarske županije je učinkovito, pri čemu su potrebna određena poboljšanja.