Država od Titova sina Aleksandra traži da vrati nekretnine i plati zakupninu

Početkom tjedna u medijima je objavljeno da država pokreće postupak povrata 35 tisuća četvornih metara vinograda, voćnjaka i šume u Samoboru te takozvane Titove vile odnosno Titova ljetnikovca kojim se više od dva desetljeća bespravno koristi Aleksandar Broz, sin Josipa Broza Tita.

Ministarstvo državne imovine dobilo je službenu procjenu vrijednosti nekretnine, od Aleksandra Broza tražit će da plati zakupninu za posljednjih pet godina, za što nije nastupila zastara. Broz nema pravnog uporišta za korištenje tog posjeda jer od travnja 1998. on je u državnom vlasništvu.

Prema službenoj procjeni, ljetnikovac i zemljište vrijedni su gotovo 6 milijuna kuna. Već u ponedjeljak Ministarstvo državne imovine podnijet će Državnom odvjetništvu službeni zahtjev za povrat bespravno korištenih nekretnina i naplatu protupravno stečene koristi. Riječ je o gotovo 900 tisuća kuna za posljednjih pet godina. Preostala 2,5 milijuna kuna za korištenje nekretnina od 1998. ne mogu se naplatiti zbog zastare.