Država daje u zakup poslovne prostore u centru Zagreba, u Samoboru, Osijeku

Izvor: Min.drž imovine

Ministarstvo državne imovine na natječaju nudi 16 poslovnih prostora u centru Zagreba te po jedan u Samoboru i Osijeku.

Cijene lokacija kreću se od tisuću do 28 tisuća kuna mjesečno. Natječaj je raspisan do 31. siječnja, a ponuđene poslovne prostore možete pogledati OVDJE

U natječaju se ističe da se neće prihvaćati ponude:

-fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržavaju rokova plaćanja

-fizičkih osoba koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost i pravnih osoba nad kojima je pokrenut postupak predstečaja, stečaja ili likvidacije u trenutku donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

-fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici s osnove korištenja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, kojima upravlja Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o.