Dražen Jurković: Lokalna uprava ima pravo zadržati bolnice, ali mora ih sufinancirati

Dražen Jurković/ Izvor: Dražen Prša

Direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković je gostovao u Novom Danu gdje je komentirao aktualnosti u zdravstvu, poglavito odluku da od prvog dana 2024. godine jedinice regionalne samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači i vlasnici općih bolnica, koje će postati državne.

Iz Ministarstva zdravstva kažu kako je riječ o složenom pravnom postupku koji kreće na samu Novu godinu. Sljedeći korak je 1. travnja, kada će Vlada te jedinice područne samouprave odnosno Grad Zagreb imenovati članove upravnog vijeća općih bolnica, a osam dana je rok imenovanja v. d. ravnatelja bolnica koje su postale državne.

Upitan treba li ukidati neke bolnice, Jurković odgovara: “Ne. Osnovne djelatnosti treba imati svaka bolnica. Nećete za svaku banalnu dijagnostiku putovati i plaćati putne troškove. Ginekologiju, internu kirurgiju i pedijatriju treba imati svaka bolnica, a sve ostalo je pitanje dogovora i formiranja centara izvrsnosti. Tako je nekad bilo, ali naravno da razvoj zdravstva nosi i drugačija rješenja.”

Kako organizirati odjele koji su zahtjevniji i specifičniji? Jurković smatra da ne možete regionalno objediniti jednu djelatnost, a u drugoj bolnici ukidati: “Morate premještati kadrove, opremu i razmišljati što s prostorom. Objedinjavanje bolnica je alat da to u konačnici lakše napravite, a ako formirate centre izvrsnosti, to se može reflektirati na zdravstvene ishode. Vodi ka boljim ishodima i boljoj zdravstvenoj zaštiti”, kazao je.

Od sada će biti teže disperzirati odgovornost svaki put kad se suočimo s financijskim rezultatima sustava zdravstvene zaštite. Teže će bit i kritizirati rukovodstva bolnica vezano uz troškove…

“Sve bolnice posluju negativno jer nemamo konkretnu cijenu zdravstvene usluge. HZZO je kupac zdravstvene usluge i u Hrvatskoj on sam određuje cijenu usluge. Nema niti jedan sustav gdje kupac sam određuje cijenu. Naravno da će kupac uvijek odrediti nižu cijenu i to se upravo događa. HZZO unutar sebe posluje korektno, međutim dug se prelijeva na zdravstvene ustanove zbog niske cijene i niskih limita. Očekujem da se to u budućnosti korigira. Ako ništa, zbog političke odgovornosti. Zato sam ja u tom dijelu optimist i to je jedan od razloga zašto se udruga nije protivila ovom rješenju”, objašnjava Jurković.

Bogatije županije i Grad Zagreb se protive i najavljuju ustavne tužbe. Upitan treba li onima u jedinicama regionalne i lokalne samouprave koji imaju snage da upravljaju svojim bolnicama dozvoliti taj presedan, direktor odgovara: “”Ja sam na samom početku reforme upozoravao da je ovakva situacija moguća. S druge strane, imate situaciju da država financira bolnice. Država je, u konačnici, posljednjih godina uložila mnoga sredstva u sanaciju zdravstvenog sustava. Lokalna uprava ima potpuno pravo zadržati svoje ustanove ako to želi, ali onda ih mora sufinancirati i biti odgovorna za njihovo poslovanje. Sve bolnice uz ovakvo poslovanje rade dug i to je dug koji se radi uz ove uvjete poslovanja. Ako je Grad Zagreb spreman sufinancirati taj dug, postavlja se pitanje ima li pravo upravljati svojim zdravstvenim sustavom na toj razini.”

Prednosti za pacijente

Na pitanje može li bolnica koja ostaje samostalna išta dodatno u odnosu na državni standard ponuditi, Jurković objašnjava: “Teoretski može, ali do sada to nije bio slučaj. Imamo bolnicu Sveti Duh koja je bila gradska i nekoliko kliničkih bolnica. U svima je usluga bila na vrhunskoj kvaliteti.”

“Mislim da se za građene, što se tiče kvalitete zdravstvene usluge, neće ništa bitno promijeniti. Promijenit će se u financijsko-organizacijskom dijelu. Ako se situacija temeljito ne promijeni, onda sve ovo što danas radimo neće imati puno smisla. Ako se promijene financijski uvjeti poslovanja, okolnosti, centri izvrnosti, veća dostupnost, onda ova reforma i potezi imaju smisla”, zaključio je.