Donosimo vam imena svih 154 načelnika policijskih postaja u RH

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina, na prijedloge načelnika policijskih uprava, imenovao je 154 načelnika policijskih postaja u 19 policijskih uprava.

Nakon raspisanog internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova za radna mjesta načelnika policijskih postaja i provedenog postupka, glavni ravnatelj policije, na prijedloge načelnika policijskih uprava, imenovao je 154 načelnika policijskih postaja u 19 policijskih uprava.

Rješenja o imenovanju načelnika policijskih postaja dostupna su na poveznicama:

PU bjelovarsko-bilogorska 

PU brodsko-posavska

PU dubrovačko-neretvanska

PU istarska (I. dio)

PU istarska (II. dio)

PU karlovačka

PU koprivničko-križevačka

PU krapinsko-zagorska

PU ličko-senjska

PU međimurska

PU osječko-baranjska

PU primorsko-goranska (I. dio)

PU primorsko-goranska (II. dio)

PU sisačko-moslavačka

PU splitsko-dalmatinska

PU šibensko-kninska

PU varaždinska

PU virovitičko-podravska

PU vukovarsko-srijemska

PU zadarska

PU zagrebačka (I. dio)

PU zagrebačka (II. dio)

PU zagrebačka (III. dio)