Dijana Smajo ostaje predsjednica Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije održala je u Maloj dvorani petrinjskog Hrvatskog doma svoju redovnu godišnju i izbornu sjednicu Skupštine, uz poštivanje svih propisanih epidemioloških mjera te uz nazočnost samo članova Skupštine, dijela članova Upravnog i Nadzornog odbora te administrativnog tima Udruge.

Izvršna direktorica Udruge Aleksandra Milković, kratko se osvrnula na rad u ovoj izazovnoj 2020.godini, istaknuvši kako je, sada kada ide prema kraju, ipak ostvareno gotovo sve što je bilo i planirano. Izrazila je zadovoljstvo što se na Skupštini ne treba predložiti rebalans proračuna, jer je već sada ostvaren prihod od 3,5 milijuna kuna.

Zahvaljujući izvanrednom zalaganju svih djelatnika, posebno projektno-administrativnog i stručnog tima udruge trenutno je u njoj, kroz 18 vlastitih i 5 projekata u partnerstvu, zaposleno 48 djelatnika koji pružaju sveobuhvatnu psihosocijalnu i svu drugu podršku za trenutnih više od 270 upisanih članova, ali i za one ostale ranjive skupine u zajednici.

Zadovoljstvo radom u ovoj izazovnoj godini u kojoj je udruga ipak uspjela prijaviti 25 novih projekata, a odobreno je njih 17 dok su ostali odbijeni ili u fazi ocjenjivanja izrazila je Manda Šalić, voditeljica EU projekata u udruzi te Dijana Smajo koja se zahvalila na podršci svih zaposlenika i članova Udruge te je zbog tog razloga bila potaknuta i iskazivanjem svoje nove kandidature za predsjedanje udrugom slijedeće četiri godine.

U redovnom djelu rada skupštine usvojeni su Plan i program rada udruge, Operativni i Financijski plan za 2021. godinu, imenovana je inventurna komisija te, sukladno Statutu, isključeni članovi udruge koji nisu platili članarinu u 2018. i 2019. godini.

U nastavku održana je i izborna skupština Udruge osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije na kojoj je, nakon razrješnice, za predsjednicu Udruge sljedeće četiri godine po drugi put izabrana Dijana Smajo. Na njen prijedlog za dopredsjednika Udruge članovi Skupštine izabrali su Silvia Radoševića uz kojeg će o svim bitnim odlukama za rad slijedeće četiri godine u članstvu Upravnog odbora odlučivati i Nikica Mračić, Duško Marić, Lana Vanić i Violeta Jelić koje su članovi Skupštine također jednoglasno potvrdili.

Udruga u 2021.godini planira prihode od 4,5 milijuna kuna te rashode od 4,1 milijun kuna, od čega se najveći dio prihoda odnosi na projekte Europske unije.