Davor Vlaović (HSS): Ne damo našu zemlju strancima, pomognima našim poljoprivrednicima da okrupne svoje posjede

Saborski zastupnik Davor Vlaović (HSS) u intervjuu za Nacionalno.hr iznio je svoje viđenje na dio trenutačnih problema u resoru Mistarstva poljoprivrede ali i opstrukcije od strane Vlade na pojedine zahtjeve koje je HSS-ov klub uputio u raspravu hrvatskog Sabora.

Naš klub HSS-a je podnio zahtjev da se u dnevni red uvrsti točka interpelacije o radu Vlade, odnosno o tome da se podnese zahtjev za zabranu prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta strancima, kaže Vlaović.

Dodao je da je zahtjev uvršten u dnevni red ali nikako da dođe u raspravu.

“Očito da vladajući bježe od te teme i da nisu spremni zaštititi taj naš nacionali resurs, da nisu uredili i ne provode Zakon o poljoprivrednom zemljištu a od njegovog donošenja već je prošlo dvije godine, i još uvijek nema natječaja za zakup i koncesiju državnog poljoprivrednog zemljišta.

S druge strane naši poljoprivredni proizvođači traže da okrupne svoj posjed, da mogu planirati svoju proizvodnju, no Vlada odnosno ministarstvo ništa na to planu ne radi tako da mi čekamo da to dođe u saborsku raspravu kako bi znali u kojoj je to proceduri i da li će uopće Hrvatska podnijeti moratorij na prodaju državnog poljoprivrednog zemljišta strancima”, tvrdi Vlaović.

Mislimo da Vlada nešto skriva od javnosti jer to ne stavlja na dnevni red u raspravu, kaže Vlaović.

Na konstataciju da u hrvatskoj ima puno poljoprivrednog zemljišta koje je neobrađeno i u stvari zapušteno, za što su bile i predviđene određene zakonske sankcije Vlaović je kazao:

“Na žalost veliki dio naših poljoprivrednih površina je u malim parcelama koje su rubno uz šume i koje bi mogle biti za poljoprivrednu proizvodnju. Mi smo tražili da taj dio, što u naravi nije šuma, pretvori se u poljoprivredno zemljište i da se da na upravljanje općinama i gradovima i da se pronađe model kako to staviti u funkciju poljoprivrede proizvodnje.

Upravo zato i tražimo raspravu jer vidimo da Ministarstvo poljoprivrede i Vlada ništa ne rade po tom pitanju. Poruka je Vladi i ministarstvu, ne damo našu zemlju strancima i očekujemo da naši poljoprivredni proizvođači mogu okrupniti svoj posjed, pomozimo im.

Nacionalno.hr