Darinko Dumbović: Grad Petrinja, grad budućnosti, grad prosperiteta i kvalitetnog života

Izvor: Dražen Prša

U gradskoj vijećnici grada Petrinje održan je sastanak na temu Intervencijskog plana, koji je strateški, razvojni dokument, ali i projekt sa interesima koji se dobivaju kroz EU Fondove.

„Riječ je o pilot Projektu 5, nerazvijenih gradova u RH, u kojoj je Petrinja, Vukovar, Knin, Benkovac, Beli Manastir i Darda. Ovaj Intervencijski plan je nešto posebno i nešto novo za naše područje pogotovo jer smo u području koje tradicionalno zaostaje u razvoju,  no ono što nas veseli je da smo uspjeli ući u taj Intervencijski plan i napraviti jednu dobru strategiju i sve ono s čim bi trebali ići prema onim ciljanim skupinama koje se nalaze u gradu Petrinji, a tu mislimo prije svega na one fondove, Europske fondove koji dolaze iz Fondova za Regionalni razvoj sa oko 150 milijuna kn i preko 30 milijuna kn je iz socijalnih fondova, što čini sve skupa oko 25 milijuna eura“ – kazao je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović.

Cijeli Fond je inače „težak“ 120 milijun eura i svaki Grad ima svoj dio „kolača“.

Ovo što danas prolazimo, prije svega je jedna savjetodavna i edukacijska priča u kojoj moramo kao Grad „napasti“ natječaje koji su nam otvoreni iz toga Fonda. Grad Petrinja u ovom momentu ima oko 70 do 80 milijuna izdanih lokacijskih i građevinskih dozvola koji su vezani za Intervencijski plan a jedan od strateških dokumenata i onoga što imamo u gradu Petrinji je projekt Grada na Kupi, vrijedan 41 milijuna kn. S tim projektom želimo napraviti da imamo prekrasne sportske sadržaje, kamp centar i da povežemo Banovine i ove resurse koje imamo i ljepote prema Zrinskoj i Hrastovičkoj Gori te da sve one prolaznike koji prolaze kroz ovaj Grad ne budu samo prolaznici nego da stanu i ostanu nekoliko dana.“ – dodao je gradonačelnik Dumbović.

Drži da su se ne smiju zaboraviti ni kapitalni objekti, kao sportska dvorana vrijednosti 24 milijuna kn, a tu je i komunalna infrastruktura vezana za Poduzetničku zonu.

„Pripremili smo tender dokumentaciju i ide na natječaj a to je preko 20 milijun kn i to će se sve financirati iz Europskih fondova, a cijela Poduzetnička zona je već sad prodana, ima 10 parcela sa strateškim partnerom koji nam dolazi iz BiH, koji će samo u drvnoj industriji zaposliti preko 100 ljudi. Kroz upravo tu komunalnu infrastrukturu, koju ćemo sigurno završiti sljedeće godine, napravili bi zonu koja bi bila u funkciji malog i srednjeg gospodarstva.

Tu bi se u stvari zaposlilo najmanje 200-tinjak ljudi. Tu je i izgradnja Planinarskog doma, vezano za vidikovac, ali ne smijemo nikako zaboraviti naš višestoljetni park, za koji je predviđeno oko 9,7 milijuna kn i njemu želimo vratiti onaj autohtoni izgled, tu je i jedno naselje tako reći u samom centru grada -Sajmište, kroz koji ide jedan dio komunalne infrastrukture koji je vezan za odvodnju, za pješačke staze i za parkiralište vrijednosti 6,7 milijuna kn, ali i zelena i gradska tržnica sa oko 11 milijuna kn“ – kazao je Dumbović.

Ono što je važno naglasiti sve ove Intervencijski planove prihvatilo je Ministarstvo europskih fondova.