Dan općine Sunja

Sunja, 22. srpnja 2023. godine – U Sunji je danas obilježen Dan Općine Sunja i blagdan
zaštitnice sv. Marije Magdalene te je održana i XXVII. Državna konjogojska izložba.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća poginulim hrvatskim
braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata kod centrolnog križa za mjesnom groblju i
Sunji. U ime županije vijenac je položio predsjednik Županijske skupštine Mato Fofić.Svečana sjednica je održana u dvorani “Sven Lasta” gdje se nazočnima prvo obratio
predsjednik Općinskog vijeća Ivica Horžić i načelnik Općine Grga Dragičević koji su se
osvrnuli na projekte realizirane u proteklih godinu dana, posebno istaknuvši suradnju i
potporu Sisačko-moslavačke županije i resornih ministarstva u realizaciji projekata.

Kako izvorni proračun ove općine nije velik, dodao je načelnik Grgičević, zato je nužna potpora Županije i ministarstava, kako bi se standard građana Sunje podigao na višu razinu.

Dobru suradnju s Općinom potvrdio je i župan Ivan Celjak: “Sisačko-moslavačka županija i
Općina Sunja surađuju na mnogim projektima, a možda je najistaknutija suradnja na
cestovnoj infrastrukturi. Prošle godine smo zajedno modernizirali i obnovili nekoliko cesta na području Sunje, a ove godine je također obnovljena cesta na području Šaša. Ovaj projekt je Općina prijavila na Fond solidarnosti, a dokumentaciju je izradila Županijska uprava za ceste SMŽ.”.Župan je dodao kao je na području općine Sunja trenutno u realizaciji najznačajniji projekt koji provodi Sisačko-moslavačka županija – obnova Doma zdravlja SMŽ, ambulante Sunja:

“Vrijednost obnove je preko 2,2 milijuna eura i očekujemo da će obnova biti dovršena do
kraja ove godine kako bi dvije ordinacije opće medicine i dvije ordinacije dentalne medicine
mogle nastaviti neometano s radom. Također, u dogovoru s Ministarstvom graditeljstva, na
području Županije, u planu je izgradnja 36 višestambenih zgrada s 19 stanove, a jedna se
treba graditi i na području općine Sunja.”

Na svečanoj sjednici uručene su i nagrade u sklopu natječaja “Volim Sunju“ koju od 1998.
godine, provodi Udruga Hrvatska žena Sunja. Program su svojim nastupom uljepšali
najmlađi članovi KUD-a Sunjanka.