Hrvatska poljoprivredna komora novim zakonom postaje vjerodostojniji predstavnik poljoprivrednika

Članstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (HPK) bit će obvezno za poljoprivrednike koji dobivaju potpore, a članarina neće moći biti veća od šest kuna mjesečno, prijedlog je iz novog zakona o HPK koji je Vlada u četvrtak uputila u saborsku proceduru.

Prijedlogom novog zakona uređuje se status, ustroj, poslovi i zadaci, članstvo i način financiranja HPK, a njime se želi ojačati utjecaj i tržišna pozicija poljoprivrednika i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva (OPG).

Novim bi se zakonom utvrdilo obvezno članstvo u HPK poljoprivrednika koji su korisnici potpora, a koju po barem jednoj osnovi ostvaruju iz državnog proračuna, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi ili Europskog poljoprivrednog fonda.

Maksimalan iznos članarine ne smije prelaziti šest kuna mjesečno, što znači da godišnje može iznositi maksimalno 72 kune. Prema predviđenom broju potencijalnih članova, procjenjuje se da će godišnji prihod od članarina iznositi 7,5 milijuna kuna.

HPK je osnovan 2009. godine, a članstvo je najprije bilo obvezno za sva poljoprivredna gospodarstva, fizičke i prave osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika. Međutim, izmjenama Zakona o HPK 2012. godine ukinuto je obvezno i uvedeno dobrovoljno članstvo.

“To je rezultiralo značajnim rasipanjem članstva. Trenutno Komora broji oko tisuću članova od ukupno upisanih više od 164 tisuće poljoprivrednika, što ne predstavlja vjerodostojnu reprezentativnost krovone institucije poljoprivrednika, koja je i članica krovne EU asocijacije poljoprivrednika, Copa & Cogeca. Cilj je zakonom kroz obvezno članstvo obuhvatiti što je moguće veći broj poljoprivrednika u HPK kako bi ona imala pouzdanu vjerodostojnost u zastupanju interesa poljoprivrednika u kreiranju javnih politika vezano uz poljoprivredu i ruralni razvoj, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini”, istaknuo je na sjednici Vlade državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.

Uz članarinu, zakon predviđa da se Komora može financirati i sredstvima ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti, sredstvima državnog proračuna te od izvanrednih prihoda (darovi, donacije, sponzorstva i dr.).

U državnom proračunu za 2018. predviđeno je financiranje Komore u iznosu od 300.000 kuna, a kako bi se osigurao njezin nesmetan rad do stupanja na snagu prijedloga zakona, od kada će se Komora financirati isključivo iz vlastitih sredstava.

Inače, u Upisnik poljoprivrednika koji vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na dan 31. prosinca 2017. godine upisano je ukupno 164.458 poljoprivrednika, od čega je prema organizacijskom obliku obavljanja djelatnosti poljoprivrede upisano 2.554 trgovačkih društava, 2.174 obrta, 347 zadruga, 192 ostalih oblika pravnih osoba, te 159.191 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. (Hina/Nacionalno)