Čižmek: RH čvrsto stoji iza globalnih napora za smanjenje klimatskih promjena

Republika Hrvatska čvrsto stoji iza globalnih napora kojima se nastoji smanjiti klimatske promjene, istaknuo je u Bonnu pomoćnik ministra zaštite okoliša i energetike Igor Čižmek na 23. Konferenciji stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), priopćilo je u petak Ministarstvo.

Delegacija Ministarstva zaštite okoliša i energetike predvođena pomoćnikom ministra za klimatske aktivnosti Igorom Čižmekom sudjeluje u Bonnu na 23. Konferenciji stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime (UNFCCC), 13. Konferenciji stranaka Kyotskog protokola (CMP), te 2. dijelu Prve konferencije stranaka koji služi kao sastanak stranaka Pariškog sporazuma.

Čižmek je u obraćanju delegacijama 197 država stranaka Okvirne konvencije UN-a o promjeni klime istaknuo opredijeljenost Hrvatske za ispunjenje ciljeva Pariškog sporazuma koji, naglasio je, predstavlja povijesnu prekretnicu u jačanju globalnog zajedničkog duha i prelazak na društvo s niskom razinom ugljika otporno na klimatske promjene.

“Republika Hrvatska čvrsto stoji iza globalnih napora kojima se nastoji smanjiti klimatske promjene. Kako bi bila bolje pripremljena i izgradila društvo otporno na klimatske promjene, Hrvatska je izradila nacrt Strategije prilagodbe klimatskim promjenama do 2040. godine i s pogledom na 2070. godinu, s akcijskim planom. Istodobno, poduzimamo mjere smanjenja emisija, a niskougljični razvoj vidimo kao priliku za Hrvatsku”, rekao je.

Prilika je to, dodaje, za poboljšanje postojećih infrastrukturnih i tehnoloških rješenja kroz inovacije, prijenos naprednih tehnologija i značajne strukturne promjene u svim sektorima. “Ove će promjene potaknuti industrijski rast, investicijski ciklus i razvoj novih poduzeća što će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta i poboljšanjem kvalitete života svih građana”, istaknuo je Čižmek.

Pariški sporazum je prvi pravno obvezujući globalni klimatski sporazum o smanjenju emisija stakleničkih plinova, koji je usvojen krajem 2015. u Parizu. Cilj sporazuma je osnažiti globalnu reakciju na opasnost od klimatskih promjena. Njime se utvrđuje dugoročni cilj smanjenja emisija u skladu s nastojanjima da se porast globalne temperature ograniči na znatno manje od 2 °C te da se pokuša zadržati na 1,5 °C u odnosu na razinu emisija u predindustrijskom razdoblju. Do danas je 169 od ukupno 197 država stranaka Konvencije ratificiralo Pariški sporazum, a Hrvatska je 23. lipnja ove godine postala punopravna stranka sporazuma.

U Ministarstvu navode i kako je Čižmek, na marginama Konferencije stranaka Okvirne konvencije o promjeni klime, održao sastanak s predsjednikom Međuvladinog panela o promjeni klime (IPCC) Hoesung Lee­om, koji je ukazao na povećanje obima posla IPCC-a u okviru Pariškog sporazuma, te je zatražio da se u financiranje dobrovoljno uključi i veći broj država od sadašnjih 40-tak. (Hina)