Civilna zaštita u Zagrebu bila je i ovoga puta na visini svojih zadaća!

Nakon gotovo dvomjesečnog angažmana i borbe s nevidljivim neprijateljem COVID-19, kao i s poljedicama razornog potresa, prije dva dana izvršena je demobilizacija pripadnika općih postrojbi  Civilne zaštite Grada Zagreba. Ova ustrajna ekipa bila je angažira za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Epidemija korona virusa te razoran potres koji se dogodio  22. ožujka na širem području Grada Zagreba zahtjevali su potrebu za aktiviranje svih resursa pomoći ugroženom stanovništvu. Stavili su na kušnju ljude koji su, na sreću, opet „položili“ sve ispite vezane uz djelovanje u kriznim situacijama, kada se nije gledalo na doba dana i noći, kome i kako pomoći…

Stožer Civilne zaštite Grada Zagreba u suradnji s Uredom za upravljanjem u hitnim situacijama i Stožerom civilne zaštite Republike Hrvatske mobilizirao je više od 600 pripadnika raspoređenih u 17 gradskih četvrti.

Provodeći zapovjedi nacionalnog Stožera svih 17 zapovjednika civilne zaštite s pripadnicima raspoređenim po upravljačkim  i operativnim skupinama, bili su prvi koji su priskočili u pomoć građanima i svojem gradu nakon potresa i cijelo vrijeme na ulicama provodili zapovjedi koje su se odnosile na prevenciju  sprečavanja širenja virusa COVID-19 te pomagali u raspodjeli građevinskih materijala. 

U ime svih 17 zapovjednika zahvaljujem građanima na razumijevanju i strpljenju, a pripadnicima općih postrojbi Civilne zaštite čestitam na odrađenim zadacima, kazao je zapovijednik Postrojbe civilne zaštite opće namjene Gradske četvrti Stenjevec Vladimir Andrić.