Cilj nam je osigurati jednaku dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga svim hrvatskim građanima!

U povodu obilježavanja 90. obljetnice osnutka Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao je danas na stručnom znanstvenom skupu „Zdravlje i zdravstvo: izazovi i mogućnosti – susret profesije i politike“.

Osnivač Škole narodnog zdravlja, koja je otvorena na današnji dan prije 90 godina u Zagrebu, bio je dr. Andrija Štampar, a već 70 godina Škola djeluje u sastavu Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Obraćajući se sudionicima skupa, istaknuo je dugu povijest javnoga zdravstva u Hrvatskoj prožetu uspjehom u suzbijanju bolesti i promociji zdravlja.

Predsjednik Vlade kazao je da je ova škola imala vrlo širok raspon djelatnosti, od izvanbolničke zdravstvene djelatnosti i javnozdravstvene kompetencije, do specijalističkih studija obiteljske medicine, školske medicine, medicine rada i športa, javnozdravstvene medicine i epidemiologije.

„Škola je od svog osnutka do danas bila izuzetan i prepoznatljiv projekt kojim su postavljeni visoki ciljevi za nacionalnu zdravstvenu politiku i za liječničku profesiju“, naglasio je i dodao da je dr. Andrija Štampar visoko postavio ciljeve obrazovanja naroda za zdravlje.

„Okrenuo je cijeli koncept rekavši da liječnik treba tražiti pacijenta, a ne obrnuto. To je, po mom dubokom uvjerenju, ključan i temeljni pristup koncepciji javnoga zdravstva kako ga je vidio dr. Andrija Štampar. Na to se nadovezuje koncept sveobuhvatnoga zdravstvenog osiguranja koji se temelji na načelu solidarnosti i uzajamnosti gdje je zdravstvena zaštita dostupna svima neupitan europski standard“, poručio je predsjednik Vlade.

Iako su se proteklih 90 godina znatno promijenile socijalne, epidemiološke i tehnološke okolnosti, predsjednik Vlade kazao je kako strategija koja vodi zdravlju za sve ostaje nepromijenjena, a da su načela koja su vrijedila tada jednako primjenjiva i aktualna i danas, kada se susrećemo s novim zadaćama u sustavu javnog zdravstva.

„Nekadašnje borbe protiv zaraznih bolesti, malarije i tuberkuloze danas su zamijenjene novim izazovima kao što su kronične nezarazne bolesti, kardiovaskularne bolesti od kojih danas umire svaki drugi stanovnik Hrvatske, maligne bolesti i razni oblici ovisnosti“, rekao je.

Istaknuo je da hrvatsko zdravstvo, organizirano poštujući sve postulate europskog zdravstvenog sustava, nudi širok raspon usluga uz sveobuhvatno zdravstveno osiguranje. Dodao je da zdravstvena statistika pokazuje da imamo rezultate kao u visokorazvijenim zemljama bez obzira na visinu izdvajanja za zdravstvo po glavi stanovnika.

„Štoviše, u nekim segmentima smo u samom vrhu Europe, pa i svijeta, kao što je transplantacijska medicina, e-Recepti te preventivni nacionalni programi“, kazao je.

Poručio je da su dostupnost našeg zdravstvenog sustava i kvaliteta zdravstvenih usluga na zavidno visokoj razini, prije svega zahvaljujući visokoj stručnosti naših liječnika i svakodnevnoj prednosti radu svih naših zdravstvenih radnika.

„Cilj je naše Vlade osigurati jednaku dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga svim građanima na području cijele Hrvatske, posebice stanovništvu u ruralnim krajevima“, napomenuo je predsjednik Vlade.
Na kraju je kazao da je zadaća Škole raditi na promicanju i jačanju javnozdravstvenih kompetencija na svim razinama, a u cilju općeg javnog interesa kako bi se građanima osigurala sva potrebna zdravstvena zaštita u liječenju bolesti i očuvanju zdravlja.

„Vi ste u tome izrazito uspješni već devet desetljeća, a Hrvatska od vas očekuje da na tom tragu i na temelju tih postignuća nastavite biti marljivi, vrijedni i, iznad svega, društveno korisni i u budućnosti“, kazao je predsjednik Vlade te, poželjevši uspješnu i konstruktivnu raspravu na današnjem skupu, čestitao godišnjicu osnutka Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“.

Uoči početka skupa, predsjednik Vlade Andrej Plenković razgledao je izložbu djela Andrije Štampara i Škole. Uz predsjednika Vlade bio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.