Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2017. više su za 3,7%

Fotografija: Sendi Smoljo (arhiva)

Cijene stambenih objekata, mjerene indeksom cijena stambenih nekretnina, u drugom tromjesečju 2017. u odnosu na prvo tromjesečje 2017. u prosjeku su više za 3,7%, a u odnosu na drugo tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,3%, podaci su to Dražvnoga zavoda za statistiku.

Novi stambeni objekti bilježe rast cijena u prosjeku za 4,1% u odnosu na prvo tromjesečje 2017. te u prosjeku za 0,9% u odnosu na drugo tromjesečje 2016. Postojeći stambeni objekti bilježe u prosjeku porast cijena za 3,6% u odnosu na prvo tromjesečje 2017. te u prosjeku za 4,9% u odnosu na drugo tromjesečje 2016.

Cijene stambenih objekata u drugom tromjesečju 2017. u odnosu na prvo tromjesečje 2017. u prosjeku su više za Grad Zagreb za 2,0%, za Jadran za 4,2%, te za Ostalo za 5,7%. U odnosu na drugo tromjesečje 2016. (na godišnjoj razini) cijene stambenih objekata bilježe porast cijena za Grad Zagreb u prosjeku za 2,8%, za Jadran u prosjeku za
6,2%, i za Ostalo u prosjeku za 0,4%