Četiri nova zakona za pomoć slabije razvijenim područjima

Konferencija za medije nakon sjednice Vlade - Žalac, Mažar

Vlada je u saborsku proceduru sa sjednice u četvrtak uputila prijedloge četiriju novih zakona – o otocima, o brdsko-planinskim te potpomognutim područjima i o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, kojima kroz različite programe i mjere želi potaknuti razvoj financijski “manje sposobnih” područja, kako bi se omogućio ravnomjerni razvoj svih dijelova Hrvatske i potaknula pozitivna demografska, gospodarska i socijalna kretanja.

“Mislim da ćemo ovim paketom i dodatno Zakonom o razvoju grada Vukovara, koji trenutno dogovaramo s Europskom komisijom, kompletno zatvoriti zakonski okvir koji se odnosi na regionalnu razvojnu politiku Hrvatske”, rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU-a Gabrijela Žalac.

Novim Zakonom o otocima oni se definiraju kao područja s razvojnim posebnostima i uvodi se novi model njihova razvrstavanja prema geografskom kriteriju i kriteriju teritorijalne nadležnosti, prema udaljenosti od kopna, specifičnom položaju i sl.

Za razvoj otoka 94 milijuna kuna

U proračunu Ministarstva regionalnog razvoja za razvoj otoka bit će osigurano 94 milijuna kuna, navodi Žalac, uvjerena da će mjere iz novoga zakona pridonijeti porastu broja stanovništva na otocima.

Zakon uvodi novi pristup strateškom planiranju razvoja otoka donošenjem Nacionalnog plana razvoja otoka i Otočnog godišnjeg programa na nacionalnoj razini, izradu planova razvoja otoka ili otočne skupine na razini jedinica lokalne samouprave i sklapanje jedinstvenog Otočnog razvojnog sporazuma za područje otoka u najmanje tri jedinice područne (regionalne) samouprave.

Također, uvode se otočni koordinatori radi organiziranja, pokretanja i koordiniranja planova i projekata važnih za održivi razvoj otoka, a proširuje se i funkcija postojeće otočne iskaznice.

Da bi se postigli izjednačeni uvjeti života na otocima s onima na kopnu, predlažu se mjere subvencioniranja javnog pomorskog prijevoza, javnog cestovnog prijevoza, besplatnog prelaska mosta, izjednačavanja cijene pitke vode na kopnu s cijenom na otocima za kućanstva i gospodarstvenike, te potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Dva nova zakona za potpomognuta područja

Vlada je Saboru uputila i Prijedlog zakona o potpomognutim područjima, kojim je predviđeno donošenje Programa održivog društvenog i gospodarskog razvoja potpomognutih područja, te aktivnost Fonda za potpomognuta područja i naknada zbog zaštićenih prirodnih područja.

Za provedbu novog zakona u proračunu za iduću godinu osigurano je 85 milijuna kuna, navela je Žalac, u odnosu na 12,7 milijuna u 2017. godini i 50 milijuna kuna u ovoj godini.

“Sve što radimo je vrlo dobra priprema za korištenje europskih fondova i sljedeće programsko razdoblje, za koje očekujem da ćemo puno bolje programirati nego trenutno, kako bi tim područjima bilo puno bolje, posebno građanima koji tamo trebaju ostati”, poručila je.

Prijedlogom novog zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima proširuje se teritorijalna nadležnost s dosadašnjih 185 na ukupno 336 jedinica lokalne samouprave, na kojima se omogućava stambeno zbrinjavanje po povlaštenim uvjetima, naveo je državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar.

U to ulazi darovanje građevinskog materijala za popravak, izgradnju ili nadogradnju stambene jedinice, kao i da država financira građevinsku dozvolu, idejni projekt, stručni nadzor, priključak na električnu energiju te, nakon završetka radova, isplati u gotovini 20 posto neto vrijednosti darovanog građevinskog materijala.

“Za obiteljsku kuću neto vrijednosti 150.000 kuna, kada se ona završi, korisnici dobiju još 30.000 kuna na ruke”, dodaje Mažar.

Najam stanova u državnom vlasništvu

Drugi je model davanje u najam stambenih jedinica u državnom vlasnišvu po povlaštenim uvjetima uz plaćanje zaštićene najamnine. Ona će biti maksimalno 2,75 kune po četvornom metru, što za stan od 50 četvornih metara mjesečno iznosi 135 kuna najamnine.

Također, zakon predviđa otkup stanova u državnom vlasništvu po povlaštenim uvjetima, pa je za jednokratno plaćanje u gotovini predviđeno 50 posto popusta. U Vukovaru bi, primjerice, četvorni metar stana koštao 180 eura.

Previđeno je i stambeno zbrinjavanje posebnih kategorija stanovništva, odnosno zbrinjavanje pomoću kadrovskih stanova za osobe deficitarnih struka i zanimanja.

“Svjesni smo da doktori, profesori i zdravstveni radnici pomažu ostanku ljudi na tim područjima”, ističe Mažar.

Uvodi se i stambeno zbrinjavanje žrtava obiteljskog nasilja na cijelom području države, kao i model izvanrednog stambenog zbrinjavanja u slučaju elementarnih nepogoda.

Sve mjere imaju za cilj povratak, ostanak i naseljavanje tih područja, zaključio je Mažar.

U prvoj godini primjene novoga zakona očekuje se da će trajno stambeno biti zbrinuto oko 1000 obitelji.