Cappelli: Stiže 350 milijuna eura investicija u zdravstveni turizam

Foto: HRT

Ministar turizma Gari Cappelli izjavio je u četvrtak da bi stupanje na snagu zakona o pružanju usluga u turizmu otvorilo put za 350 milijuna eura vrijedne investicije u projekte zdravstvenog turizma, čime se ukupna vrijednost očekivanih investicija u turizam u 2018. penje na gotovo 1,3 milijarde eura.

Vlada je u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu, kojim se, među ostalim, u usluge koje se smatraju turističkima uvrštavaju i usluge zdravstvenog turizma. Zakon bi trebao stupiti na snagu 1. siječnja, a početi se primjenjivati od 1. srpnja 2018.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice Cappelli je istaknuo kako je ovo prvi put u povijesti da se u Hrvatskoj konkretno zakonski rješava pitanje pružanja turističkih aranžmana u zdravstvenom turizmu. “Turističke agencije će prvi put moći nuditi pakete zdravstvenih usluga u specijalnim bolnicama, lječilištima ili privatnim poliklinikama”, naglasio je, dodajući da će pakete moći nuditi i same zdravstvene ustanove, kroz posebno osnovana poduzeća za tu namjenu.

“Na taj će se način otvoriti jedna nova mogućnost investicija koju planiramo u sljedećoj godini, u visini od 350 milijuna eura pripremljenih projekata u zdravstvenom turizmu, kazao je Cappelli, nabrojivši pritom kao primjer najavljene projekte daruvarske bolnice, bolnice u Lovranu ili 20 milijuna eura vrijedno kinesko ulaganje u bolnicu u Krapini. Završetkom tih investicija, dodao je, otvorit će se i oko 2.000 novih radnih mjesta.

Prijedlogom novog zakona propisuju se usluge koje se smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma, a to su usluge organiziranja i/ili posredovanja usluge prijevoza, turističkog transfera i smještaja, kao pojedinačne usluge ili kao organizirano putovanje, koje se pružaju korisnicima usluga zdravstvenog turizma.

Također, proširuje se mogući krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu, pa se, osim specijalnim bolnicama i lječilištima, daje mogućnost pružanja tih usluga i drugim zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstvenim radnicima koji samostalno obavljaju privatnu praksu, u skladu s posebnim propisima kojima je regulirana zdravstvena zaštita, za korisnike svojih zdravstvenih usluga.

Hina