BRUXELLES Državni tajnik Tugomir Majdak na Konferenciji visoke razine o razvoju održivog i kružnog biogospodarstva Srednje i Istočne EU

U Bruxellesu se jučer i danas održava Konferencija visoke razine o razvoju održivog i kružnog biogospodarstva Srednje i Istočne EU.

Na konferenciji je sudjelovao i je državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak koji je istaknuo kako će Hrvatska u toku 2020. definirati Nacionalnu strategiju za biogospodarstvo te Akcijski plan s intervencijskim mjerama.

“U okviru budućeg razvoja biogospodarstva u RH cilj nam je u području poljoprivrede i šumarstva podići produktivnost i bruto dodanu vrijednost na razinu prosjeka EU. Stoga ćemo tijekom 2020. godine definirati Nacionalnu strategiju za biogospodarstvo te Akcijski plan s intervencijskim mjerama. Nadalje, održivo i kružno biogospodarstvo zahtijeva značajna ulaganja u istraživanje, inovacije i obrazovanje u području poljoprivrede. BIOEAST platforma treba postaviti cilj veće zastupljenosti projekata 11 svojih članica u budućem Programu Obzor Europa u odnosu na dosadašnju provedbu” kazao je Majdak.

Europska komisija najavila je ambiciozan plan koji za cilj ima rješavanje izazova koji su pred državama. „Europski zeleni dogovor“ osmišljen je tako da niti jedan pojedinac niti bilo koja regija ne bi smjeli zaostajati za ostalima.

Konferencija na visokoj razini za cilj je imala okupiti ključne političke ličnosti, službenike ministarstava, donositelje politika, istraživače, akademsku zajednicu i ostale sudionike uključene u različite dijelove okruženja BIOEAST kako bi ih referirali o razvoju politika i razmotrili ključne prioritete na Europskoj razini. Nadalje, cilj je također informirati institucije EU i odgovarajuće službenike koji se bave zemljama iz makroregije o potencijalu BIOEAST.

Današnji drugi dan konferencije bio je namijenjen paralelnim sastancima pojedinih tematskih radnih skupina na kojima se raspravljalo o tekućim izazovima politikama kao i prioritetima.