Brnjac: Turističke zajednice dobit će veću ulogu, a glavni ciljevi su očuvanje resursa i kvalitete života lokalnog stanovništva

Rovinj/Izvor: Dražen Prša

Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac održala je sastanak s direktorima regionalnih turističkih zajednica na kojem je detaljno predstavila reformu upravljanja turizmom, s posebnim fokusom na novi Zakon o turizmu. Na sastanku je sudjelovao i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

Upravljanje razvojem turizma
Zakonom će se prvi put omogućiti upravljanje razvojem turizma na temelju objektivnih i mjerljivih podataka, a posebnu ulogu dobit će upravo turističke zajednice kao organizacije za upravljanje destinacijom (DMO).

– Kroz novi model upravljanja koji će donijeti Zakon, definirat će se uloga turističkih zajednica, čime one postaju prave organizacije za upravljanje destinacijom uz nove odgovornosti i ulogu u integriranom upravljanju destinacijom, planiranju razvoja destinacije te upravljanju turističkim tokovima temeljem izračuna prihvatnih kapaciteta. Važno je dati mogućnost svima da se razvijaju u smjeru održivosti na temelju potencijala i vlastitih potreba te da se u destinacijama u suglasju s lokalnom zajednicom razvija turizam koji će doprinijeti očuvanju resursa, kvaliteti života lokalnog stanovništva, ali i konkurentnosti turističkog proizvoda, rekla je ministrica Brnjac.

Direktori pozdravili novitete
Direktori regionalnih turističkih zajednica pozdravili su sve novitete koje će donijeti Zakon o turizmu istaknuvši nužnost donošenja ovakvog zakonodavnog okvira, kojim se postavljaju temelji za održivost i konkurentnost hrvatskog turizma u budućnosti.

– Iznimno smo zadovoljni dosadašnjim tijekom turističkog prometa u kojem smo za čak 12 posto premašili rezultat iz 2019. godine te s velikim optimizmom ulazimo u glavni, ljetni dio turističke godine. U tijeku su naše brojne promotivne aktivnosti i kampanje na 14 europskih tržišta, kao i na najvažnijim dalekim tržištima, posebno SAD-u. Danas je ministrica kolegama iz regionalnih turističkih zajednica predstavila novi Zakon o turizmu, kojim ćemo dobiti kvalitetan zakonski okvir koji je osnovni preduvjet za upravljanje turizmom u smjeru održivosti, izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a.