BRINJE Načelnik Zlatko Fumić potpisao ugovor o rekonstrukciji nerazvrstane ceste u prilaznu šumsku cestu A „ Lipice –Letinac“

Nakon potpisa ugovora o izvođenju radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste u prilaznu šumsku cestu (PŠC) A „Lipice – Letinac“ stacionaže 44+79,32 hm koji je sklopljen s izvođačem MIMA d.o.o. iz Gospića održano je uvođenje u posao.
Vrijednost ugovora je 2.195.063,60 kuna sa PDV-om.
Stručni nadzor vrijednosti 106.250,00 kn s PDV-om provodi Fakultet šumarstva i drvne tehnologije iz Zagreba.
Projekt rekonstrukcije nerazvrstane ceste u prilaznu šumsku cestu A „Lipice – Letinac“ financira se sredstvima iz EU fondova iz podmjere 4.3 „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“ – provedba tipa operacije 4.3.3 „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Osim što rekonstrukcija ove ceste pridonosi boljoj povezanosti između Lipica i Letinca, omogućuje se i lakši pristup vlasnicima poljoprivrednih i šumskih zemljišta. Po završetku navedena dionica planira se uvrstiti u sustav turističko-rekreativnih staza Općine Brinje.
M. Javor