Boras dobitnicima Rektorove nagrade: ‘Hrvatska vas treba’

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras dodijelio je za akademsku godini 2017./2018 u petak na Ekonomskom fakultetu 172 Rektorove nagrade u pet kategorija, a ukupno je nagrađeno 780 studenata.

Obraćajući se nagrađenim studentima Boras je istaknuo kako su oni kao mladi ljudi i stručnjaci potrebni Hrvatskoj. “Hrvatska vas treba”, poručio je dodavši kako domovina od njih očekuje donošenje savjesnih odluka te izrazio uvjerenost da će oni ostati na sveučilištu, ali i po cijeloj Hrvatskoj.

Ocijenivši kako je Sveučilište u Zagrebu najvažnija znanstvena ustanova u državi i dodao kako ono pokriva 67 posto znanstvenih područja u zemlji, izrazio je nezadovoljstvo postotkom proračunskoga novca kojim se financira najvažnija znanstvena ustanova u državi. Rektorovom nagradom nagrađeno je 112 radova u kategoriji za individualni znanstveni i umjetnički rad jednog ili dvaju autora.

U kategoriji za timski znanstveni i umjetnički rad (tri do deset autora) nagrađen je 31 rad, a u kategoriji “veliki” timski znanstveni i umjetnički rad (više od 10 autora) Rektorovu nagradu dobila su 3 rada, dok su u kategoriji posebni natjecateljski uspjesi pojedinaca ili timova dodijeljene 3 nagrade. Rektorovu nagradu u kategoriji društveno koristan rad u akademskoj i široj zajednici dobila su 23 rada.

Nagrađeni studenti svoje radove predstavljaju od 6. do 13. srpnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje će biti organizirana izložba plakata. Na temelju natječaja za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018., pravo prijave za Rektorovu nagradu imali su svi studenti preddiplomskih i diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Studenti su se na natječaj prijavljivali elektronički, preko posebnih obrazaca objavljenih na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu. Povjerenstvo za dodjelu Rektorove nagrade pregledalo je i ocijenilo pristiglih 221 rad, nakon čega je rektoru dostavilo konačni prijedlog nagrađenih. Konačnu odluku o dobitnicima donio je rektor Damir Boras.

Sažetci svih nagrađenih radova na hrvatskom i engleskom jeziku bit će objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, a cjeloviti nagrađeni radovi u zasebnoj sveučilišnoj publikaciji.