Bolnicama 670 milijuna kuna za pokriće troškova

Izvor: Nacionalno/Dražen Prša

Vlada je u četvrtak prihvatila prijedlog odluke o dodjeli sredstava bolničkim zdravstvenim ustanova kojima je osnivač RH za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala i za tu će namjenu osigurati 670 milijuna kuna poštujući kriterij dospjelost duga, bolničkog limita i parametara izvršenosti posla, obrazložio je ministar zdravstva Milan Kujundžić.

Sredstva iz te Odluke Ministarstvo zdravstva doznačit će bolničkim zdravstvenim ustanovama na sljedeći način: ˗ Klinički bolnički centar Zagreb, u iznosu od 208.136.491 kuna ˗ Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, u iznosu od 92.233.841 kune, Klinička bolnica Dubrava Zagreb, u iznosu od 73.858.292 kune ,

Klinička bolnica “Merkur” dobit će iznos od 30.006.758 kuna, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” 25.455.389 kuna, Klinika za dječje bolesti Zagreb 13.175.190 kuna.

Kliničkom bolničkom centru Rijeka doznačit će se iznos od 33.482.581 kuna, Klinici za ortopediju Lovran, 548.913,00 kuna, Kliničkom bolničkom centru Split 104.406.612 kuna, a Kliničkom bolničkom centru Osijek 88.695.929 kuna.

Zadužuju se bolničke zdravstvene ustanove da u roku od sedam dana od dana doznake sredstava od strane Ministarstva zdravstva pisanim putem Ministarstvu zdravstva dostave izvješće o utrošku sredstava s pripadajućim dokazima iz kojih je vidljivo da su sredstva utrošena pravodobno i namjenski sukladno odredbama Odluke.

Ministarstvo zdravstva zadužuje se da o provedbi Odluke izvijesti Ministarstvo financija u roku od 30 dana od dana njezinog stupanja na snagu, stoji, među ostalim, u zaključku.