Bogata arheološka baština Kornata

Kornate, današnji raj za nautičare, ljudi su nastanili prije više tisućljeća, o čemu svjedoče arheološki lokaliteti. Sustavna istraživanja na Tarcu otkrivaju i nove spoznaje o tisućljetnoj povijesti, a financiraju ih Nacionalni park Kornati, Ministarstvo kulture i Hrvatska zaklada za znanost – u sklopu projekta AdriaS.

Ostaci ranokršćanskog zdanja, uz crkvicu Gospe od Tarca iz 14. stoljeća – i pripadajuće mu bizantske utvrde Turete na brdu – bili su putokaz u tisućljetnu prošlost kornatskoga života. A svaka nova istraživačka kampanja – pomicala je spoznaje stoljećima unatrag. “Radi se vjerojatno o rimskoj vili koja se u kasnoantičko doba nastavila razvijati i prerasla u nešto što bi mogao biti jedan mali samostan”, kaže voditeljica arheoloških istraživanja na otoku Kornatu Irena Radić Ross.

Oni koji su odabrali Tarac za svoje prebivalište, pomno su birali. Polje s lokvom vode, brdo za obranu od napadača – sve je tu na dohvat ruke. No nisu Rimljani prvi nastanili Kornate. Podno utvrde Turete tragovi su života još od prapovijesti. Živjeli su tu još u 1. tisućljeću prije Krista – Liburni! Počivališta kasnoantičkih stanovnika i nakon tisućljeća i pol otkrivaju njihov zanatski rukopis – za gradnju grobnica koristili su kamene ploče, oblikovali ih i lijepili žbukom koju su nanosili rukama.

Bogata kornatska povijesna baština i uređeni lokalitet javnosti će biti predstavljeni 2020. – na 40. godišnjicu osnivanja Nacionalnog parka. Do tad, na lokalitetu treba riješiti i temeljni njegov problem – a to je činjenica da se nalazi na posjedima u privatnom vlasništvu.