Aquatika, Ivanina kuća bajke i Baraćeve špilje predstavile zajedničku suradnju

Javna ustanova Baraćeve špilje i Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke i Javna ustanova AQUATIKA-SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC održano je u Javnoj ustanovi BARAĆEVE ŠPILJE, Nova Kršlja bb, Rakovica, u srijedu 04.srpnja 2018.

Suradnju su predstavile ravnateljice triju ustanova: Margarita Maruškić Kulaš, ravnateljica JU Aquatika-slatkovodni akvarij Karlovac; Tihana Oštrina, ravnateljica JU Baraćeve špilje i Ankica Puškarić, ravnateljica Centra za posjetitelje Ivanina kuća bajke.

Prirodna i kulturna baština Karlovačke županije naše su veliko bogatstvo koje se kroz turizam sve više na kvalitetan način prezentira stranim i domaćim turistima. 2017.godine u Karlovačkoj županiji zabilježeno je više od pola milijuna noćenja, što je izvrstan rezultat, ali želimo raditi na tome da se broj noćenja poveća na 3 pa čak do 7 dana, za što postoje preduvjeti.

Ključ uspjeha je održivo upravljanje turističkim resursima, ali i razvoj novih interpretacijskih sadržaja kao što su naše 3 ustanove, odnosno turističke atrakcije.

Zajednička promotivna akcija Aquatike, Baraćevih špilja i Ivanine kuće bajke ima za cilj zajedničku promociju fokusiranu prema stranim turistima koji tijekom ljeta posjećuju i prolaze kroz Karlovačku županiju. Sinergija i stvaranje zajedničke turističke priče o prirodnoj i kulturnoj baštini kroz moderne centre za posjetitelje olakšat će komunikaciju s turistima, umrežiti turističku ponudu i potaknuti turiste na istraživanje destinacije, a time i duže zadržavanje u samoj destinaciji.

U krugu od nekoliko sati vožnje turisti mogu posjetiti 3 atrakcije Karlovačke županije, i uz letak s kuponima ostvariti popust na ulaznice u Aquatiku i Ivaninu kuću bajke u iznosu od 10% na individualne ulaznice u srpnju i kolovozu.

Ovom zajedničkom promotivnom akcijom aktivirali smo sporazum o suradnji kojeg je Grad Karlovac tijekom projekta izgradnje Aquatike potpisao s Baraćevim špiljama i Ivaninom kućom bajke, a čime se potaknulo umrežavanje dionika turističke ponude s ciljem povećanja vidljivosti na turističkom tržištu.

Letak će se distribuirati u sve 3 ustanove, te u turističkim informativnim centrima te smještajnim objektima u Rakovici, Ogulinu, Karlovcu i Zagrebu. Privatni iznajmljivači mogu preuzeti letke u lokalnim turističkim zajednicama.

Pozivali su sve pružatelje usluga u turizmu na području Karlovačke županije da se na sličan način umrežavaju i jačaju ponudu cijele destinacije, te svojim gostima preporuče posjećivanje tih triju atrakcija. Jer gost koji destinaciju kvalitetno upozna i u njoj stvori lijepe uspomene, rado će se vratiti i preporučiti nas svojim prijateljima.

Jedinstvena kuća bajke, jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj i prirodne ljepote podzemlja zasigurno su vrijedni turistički aduti koje vrijedi posjetiti.