Analiza FINE: Evo tko je na listi top 10 poduzetnika u Hrvatskoj!

Analiza Fine o poduzetnicima koji su kroz razdoblje od 10 godina, od 2007. do 2016. godine, bili na rang listi 10 poduzetnika koji su u odnosnoj godini ostvarili najveći prihod, pokazala je da je riječ o skupu od 20 poduzetnika od kojih su tri bila na svim rang listama kroz navedeno razdoblje.

Društvo u mješovitom vlasništvu, INA-Industrija nafte d.d., prvorangirano je kroz svih 10 promatranih godina, kao poduzetnik koji je u svakoj godini ostvario najviše prihoda. U proteklom razdoblju, od 2007. do 2016. godine, INA je smanjila prihod sa 24,0 milijarde, koliko je ostvarila 2007. godine, na 15,1 milijardi kuna, koliko je ostvarila 2016. godine (pad prihoda od 37,1 %), a najveći je prihod ostvarila 2011. godine, u iznosu od 28,1 milijardu kuna.

Hrvatska elektroprivreda d.d., društvo u državnom vlasništvu, kroz promatrano je razdoblje bilo drugo ili treće rangirano i na tim se mjestima izmjenjivalo s društvom u privatnom vlasništvu – Konzum d.d., koje nije na rang listi za 2016. godinu jer nije podnijelo godišnji financijski izvještaj.

Hrvatski Telekom d.d., još jedno društvo u mješovitom vlasništvu, kroz promatrano je razdoblje po visini ostvarenoga prihoda bilo rangirano kao četvrto ili peto.

Zagrebački holding d.o.o. bio je rangiran među 10 poduzetnika s najvećim prihodom od 2007. do 2016. godine, s iznimkama 2014. (11. mjesto) i 2015. godine (13. mjesto). Za ovo društvo u državnom vlasništvu vrijedi istaknuti da dio prihoda ostvaruje od dotacija, državne potpore i subvencija, čiji se udio u ukupnim prihodima od godine do godine mijenjao te se kretao od 15,5 % do 21,4 %. Prihod od dotacija, državne potpore i subvencija ostvarivao je i HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. od 2007. do 2013. godine, ali u manjem iznosu i udjelu u ukupnim prihodima društva (od 4,2 % do 5,4 %).

Novi na rang listi top 10 poduzetnika prema ostvarenom prihodu u 2016. godini su Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. i Kaufland Hrvatska k.d.

U promatranom je razdoblju najveći skok na rang listi po ukupnom prihodu, između 10 navedenih poduzetnika, ostvario upravo Lidl, koji je 2007. godine bilo na 107. mjestu, a 2016. godine na 7. mjestu.

Činjenica da prvih 10 poduzetnika po visini ukupnih prihoda ima udio u ukupnim prihodima poduzetnika na razini RH, koji se u promatranom razdoblju kretao između 9,5 %, u 2016. godini i 14,7 %, u 2012. godini, pokazuje kolika je važnost jednog malog broja poduzetnika na ukupne rezultate poduzetnika RH, piše Fina u svojoj analizi.