Aleksić: Vrhovni sud potvrdio da dužnici CHF kredita imaju pravo na tužbe i povrat preplaćenih iznosa unatoč konverziji

Goran Aleksić/ Izvor: D.Prša/Nacionalno

Rješenjem Vrhovnog suda potvrđeno je da konverzijom tzv. CHF kredita (vezanih valutnom kaluzulom uz švicarski franak) dužnici nisu izgubili pravni interes za utvrđenje ništetnosti ugovornih odredbi toga kredita, njime je ukinuta negativna presuda za preplaćene kamate, vraćena na prvi stupanj i morat će se ponoviti postupak u kojem će tužitelji zasigurno tražiti razliku tečaja i kamata, to će se vještačiti i banke će morati vratiti sve preplaćene iznose zajedno sa zateznim kamatama, izjavio je u utorak saborski zastupnik stranke Snaga Goran Aleksić.

Rješenje se odnosi na sve konvertirane kredite. Iako će Hrvatska udruga banaka (HUB) reći kako je to pojedinačno rješenje, ono jest u pojedinačnom procesu, ali se odnosi na apsolutno sve konvertirane kredite, rekao je Aleksić Hini. 

Ukupno je oko 125.000 osoba ugovorilo CHF kredite, od toga je njih 70.000 već prije steklo pravo na tužbe, a 55.000 osoba koje su konvertirali kredite sada su dobile pravnu sigurnost da mogu tužbom zatražiti povrat preplaćenih iznosa. Ako svi krenu na sudove i tuže, banke bi na kraju morale isplatiti više od 10 milijardi kuna preplaćenih iznosa, kaže Aleksić.

Udruga Franak izvijestila je javnost da je donesena presuda Vrhovnog suda po izvanrednoj reviziji, kojom je utvrđeno kako korisnici kredita u švicarskim francima, koji su kredite prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju iz 2015. konvertirali u euro, imaju pravo na tužbe protiv banaka i pravo na povrat novca koji su im banke nezakonito oduzele, što će se dokazati vještačenjem na općinskim sudovima.

Ta presuda i zauzeto pravno shvaćanje Vrhovnog suda znači da svi korisnici kredita koji su imali ugovorene kredite u švicarskim francima i koji su ih sukladno tzv. Zakonu o konverziji konvertirali u euro kredite, bez obzira jesu li ti krediti još u otplati ili su zatvoreni, imaju pravni interes te imaju pravo tražiti sudsko utvrđenje ništetnosti kako bi na temelju toga tražili povrat svog novca.

Franak naglašava kako zastara potraživanja za preplaćene kamate nastupa 13. lipnja 2019. pa zato svi korisnici kredita moraju do toga datuma podnijeti tužbe, kako dio koji se odnosi na kamate ne bi zastario, nakon čega više ne bi mogli potraživati novac koji se odnosi na preplaćene kamate.