AGROKOR Revizija: Ledo Grupa poslovala s gubitkom od 270 milijuna kuna

Ledo Grupa je u 2016. godini zabilježila gubitak prije oporezivanja od 270 milijuna kuna, a na dan 31. prosinca 2016. Grupa je imala potraživanja od povezanih društava, članica grupe Agrokor, u ukupnom iznosu od 1,41 milijardi kuna, pokazuje konsolidirano revidirano financijsko izvješće koje je Ledo Grupa objavila na Zagrebačkoj burzi.

Poslovni prihodi Ledo grupe u 2016. godini iznose 2,181 milijardu kuna, dok su u 2015. iznosili 2,183 milijardi kuna.

Za prošlu godinu Ledo Grupa je iskazala gubitak prije oporezivanja od 270 milijuna kuna, nakon dobiti od godinu ranije od 262 milijuna kuna.

Ostvarenje poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu, stoji u izvješću, iznosi 99,9 posto,što je za Ledo grupu odličan rezultat s obzirom na nepovoljne vremenske prilike. U 2016. godini izvršena je reklasifikacija troškova koji se odnose na troškove marketinga i unapređenja prodaje koji se direktno vežu na ugovore s kupcima sa kategorije troškova na umanjenje prihoda od prodaje.

Ova reklasifikacija rezultirala je padom poslovnih prihoda, kao i padom poslovnih rashoda, te nije imala utjecaja na krajnji rezultat. Zbog provedene reklasifikacije izvršeni su i prepravci izvještaja za prethodnu godinu.

Operativna dobit, ukoliko se izuzmu jednokratni troškovi vrijednosnih usklađenja i ulaganja, bilježi porast od 9 posto u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 313,8 milijuna kuna.

Na dan 31. prosinca 2016. godine Grupa je imala potraživanja od povezanih društava, članica grupe Agrokor u ukupnom iznosu od 1,41 milijarde  kuna.

Uprava je, stoji u financijskom izvješću, zbog neizvjesnosti naplate koja će ovisiti o ishodu nagodbe u cjelokupnom procesu restrukturiranja Agrokor Grupe, provela adekvatni ispravak vrijednosti potraživanja za koje nije izvršena naplata do dana izrade izvještaja, što iznosi 550,7 milijuna kuna.

Jednokratni troškovi vrijednosnih usklađenja rezultiralo je gubitkom prije poreza u iznosu od 210,9 milijuna kuna. Normalizirana dobit prije oporezivanja bez utjecaja jednokratnih troškova iznosi 352,8 mililijuna kuna.

Hina