Majdak: Zalažemo se za samodostatnost hrvatske poljoprivrede

U Vodicama se održava 54. Hrvatski i 14. Međunarodni simpozij agronoma. Ovaj simpozij je vodeći skup stručnjaka, sveučilišta, instituta i istraživača agronomske znanosti i struke, a u sklopu simpozija će 350 sudionika predstaviti 260 znanstvenih radova u okviru deset sekcija: Agroekologija, ekološka poljoprivreda i zaštita okoliša, Agroekonomika i agrosociologija, Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje, Ratarstvo, Ribarstvo, lovstvo i pčelarstvo, Stočarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo, Voćarstvo, Poljoprivredna tehnika. Hrvatska agronomska znanost u ovoj 2019. godini obilježava 100 godina postojanja Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku je na pragu šestoga desetljeća (59 godina) svojega postojanja, a osim njih značajan je 159-godišnji kontinuitet znanstveno nastavnog prijenosa agronomske struke, od (1860. godine) kada je otvoreno Kraljevsko gospodarsko-šumarsko učilište u Križevcima koje je bilo prvo učilište toga stručno-znanstvenog područja u ovom dijelu jugo-istočne Europe.

Na važnost ovih obljetnica i značajnu ulogu agronomske znanosti i struke osvrnuo se u svom pozdravnom govoru i državni tajnik Ministarstva poljoprivrede Tugomir Majdak koji je otvorio Simpozij. Naglasio je važnu ulogu agronomske struke i znanosti jer su upravo agronomi na ovim prostorima pronositelji stručnih znanja i promotori suvremenih tehnologija te su radili i rade na očuvanju i razvoju kulture ruralnoga života te gospodarskog napretka. Također je poručio kako danas administracija i znanost zajednički imaju priliku, kroz novu Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja RH te kroz novi ZPP, iskoristiti naše prirodne resurse: tlo, vode i šume, ali svakako i hrvatsko znanje s ciljem stvaranja pametne i održive poljoprivrede temeljene na budućoj samodostatnosti većine poljoprivrednih proizvoda.