Saborska oporba: Hrvatska ima previše lokalnih jedinica

Saborska oporba nije u četvrtak imala veće prigovore na izmjene Zakona o plaćama u lokalnoj samoupravi međutim upozorila je na prevelik broj lokalnih jedinica u odnosu na broj stanovnika naglasivši potrebu sveobuhvatne reforme teritorijalnog ustroja.

Imamo 555 jedinica lokalne samouprave na 3,8 milijuna stanovnika, gotovo svaki deseti stanovnik radi u nekoj lokalnoj jedinici, a oko 20 posto općina je ekonomski neodrživo, kazao Davor Dretar (DP) zaključivši da se ništa neće promijeniti dok je tako.

Potrebno je smanjiti broj lokalnih jedinica, te povećati plaće lokalnim službenicima jer kadrovi odlaze zbog malih plaća, dodao je.

I Mišel Jakšić (Klub SDP-a) kaže da je previše općina, gradova i županija, da je u nekima 50 i 60 posto prihoda odlazilo na plaće. Potrebna je reforma lokalne samouprave, to je “kisela jabuka” i sigurno će biti “teška i bolna”, no postojeći sustav nije dobar, rekao je.

„Bez jasne decentralizacije, jasne reforme i sustava u kojem će se znati kolike su plaće za koje će ljudi htjeti raditi u lokalnim jedinicama i vrednovati se oni koji dobro rade nećemo postati bolja business friendly zemlja, niti suzbiti korupciju niti zadržati najbolje ljude”, poručio je Jakšić.

Kujundžić: Mladi i sposobni koje treba dobro platiti

Ante Kujundžić (Klub Mosta) ističe da su za „novi vjetar” u lokalnim jedinicama potrebni mladi i sposobni ljudi koje treba platiti.

„Nije problem platiti nekoga tko vrijedi nego kada se nagomila sustav s 20 tisuća novih ljudi u zadnjih šest godina”, kazao je Kujundžić navodeći podatak kako je nakon lokalnih izbora 2017. povećan broj službenika i namještenika za 11,2 posto u gradovima, a 7,3 posto u općinama.

Osim nagrađivanja najboljih zaposlenika potrebni su i alati za sankcioniranje onih koji svoj posao ne rade kako treba, rekla je Marijana Puljak (Klub Centra i GLAS-a).

U županijama, gradovima i općinama imamo 1322 župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, a ako se tome dodaju predstavnici gradskih i općinskih vijećnika penjemo se na preko 11 tisuća političara, navela je Puljak te se i ona založila za značajno reducirane broja lokalnih jedinica.

„Svi smo svjesni da to dugoročno ne može opstati”, slaže se Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).

“Bez obzira koliko to može biti bolno, jedanput se mora presjeći i ugasiti financijski neodržive općine”, rekao je Pavliček i kao pozitivan primjer izdvojio općinu Bogdanovci koja se odlučila na spajanje s gradom Vukovarom.

Izmjenama Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne bi smjela iznositi više od 18 posto prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.